Worker participation in GIG economy
Worker participation in GIG economy
Worker participation in GIG economy
Worker participation in GIG economy
Worker participation in GIG economy
Worker participation in GIG economy
Worker participation in GIG economy
Worker participation in GIG economy

Updates

VISIBILITY

02/02/2021

Koordynacyjne spotkanie Związków Zawodowych Stellantis

IndustriAll Europe w dniu 1 lutego 2021 zorganizował spotkanie koordynacyjne Związków Zawodowych działających w nowo powstałym gigancie motoryzacyjnym w wyniku fuzji Fiat Chrysler Automobiles z Groupą PSA.

 

 

Nowy koncern motoryzacyjny Stellantis oficjalnie rozpoczął swoje funkcjonowanie 16 stycznia 2021 i będzie czwartym pod względem wielkości tego typu podmiotem wśród konglomeratów motoryzacyjnych po Grupie VW, Toyota i Hunadai - KiA.

Po połączeniu koncern będzie zatrudniał ponad 400 tyś pracowników w 27 krajach na całym świecie i 94 zakładach produkcyjnych.

W Polsce zakłady są ulokowane w czterech miastach Bielsko-Biała, Tychy, Skoczów ( FCA Poland ) oraz Gliwice ( Opel )

Spotkanie koordynacyjne miało na celu zaprezentowanie stanowisk poszczególnych Związków Zawodowych ( Central ) po połączeniu, określenie wspólnej strategii wobec koncernu, nawiązania kontaktów międzyzwiązkowych oraz rozpoczęcie rozmów w temacie powołania Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej.

Obecnie w koncernie działają 3 Europejskie Rady Zakładowe  – FCA, PSA i Opel/Vauxhall. Związkowcy mają 3 lata na skoordynowanie prac celem wypracowania nowego porozumienia z koncernem w temacie funkcjonowania Europejskiej Rady Zakładowej.

Spotkanie zostało zakończone uzgodnieniem wspólnych postulatów jakie IndustriAll skieruje do Carlosa Tavaresa pełniącego funkcje Dyrektora – dotyczące m.in. inwestycji, nowych modeli, poziomu zatrudnienia, uruchomienia negocjacji o powołaniu ERZ.

Uczestnicy zgodnie podkreślili, że było to pierwsze ale nie ostanie spotkanie zorganizowane przez centrale IndustriAll Europe.

Z ramienia naszej Federacji w spotkaniu uczestniczyli – Bolesław Klimczak ( FCA Tychy ) Krzysztof Laszczak ( FCA Bielsko-Biała) Stanisław Młynarczyk, Piotr Kursatzky ( Okręg Śląski) Mirosław Grzybek ( Federacja ZZMiH )

 

Mirosław Grzybek

FZZ MiH   

 

worker-gig.eu

Worker participation in GIG economyWorker participation in GIG economy

I agree to the processing of data in accordance with the Privacy Policy. If you do not agree, please disable cookies in your browser. More →

Changes to the Privacy Policy


In accordance with the legal requirements imposed by the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing of the Directive 95/46/WE, a new Privacy Policy applies on this Website, which contains all information regarding the collection, processing, and protection of personal data of users of this Website.

Furthermore, we remind you that for the correct operation of the website we use information stored in cookie files. You can change the cookies settings in the settings of your browser. If you do not agree to the use of cookies on this Website, please change the settings in your browser or leave the Website.

Privacy Policy